LS46C-M12-part-no-50127042-cam-bien-quang-do-khoang-cach-leuze-electronic-viet-nam-song-thanh-congTop bai

LS46C-M12 – Part no: 50127042 – Cảm biến quang đo khoảng cách – Leuze Electronic Việt Nam – Song Thành Công

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

MGate 5105-MB-EIP

MOXA Viet Nam

MGate 5105-MB-EIP-T

MOXA Viet Nam

MGate EIP3170

MOXA Viet Nam

MGate EIP3170I

MOXA Viet Nam

MGate EIP3270

MOXA Viet Nam

MGate EIP3270I

MOXA Viet Nam

MGate EIP3170-T

MOXA Viet Nam

MGate EIP3170I-T

MOXA Viet Nam

MGate EIP3270-T

MOXA Viet Nam

MGate EIP3170-IEX

MOXA Viet Nam

B100FLF012B/[Y]

E2S Viet Nam

B100FLF024B/[Y]

E2S Viet Nam

B100FLF048B/[Y]

E2S Viet Nam

B100FLF115B/[Y]

E2S Viet Nam

B100FLF230B/[Y]

E2S Viet Nam

B200SLF250B/[Y]

E2S Viet Nam

B200FLF012B/[Y]

E2S Viet Nam

B200FLF024B/[Y]

E2S Viet Nam

B200FLF048B/[Y]

E2S Viet Nam

B200FLF115B/[Y]

E2S Viet Nam

EJA530E-JBS4N-017DL/HE

Transmitter YOKOGAWAModel: EJA530ASUFFIX: -EBS4N-07DF/10.5 – 42 VDC/ 4-20mAMWP: 2;Style: S2NSX: YOKOGAWA

FW-02-2B2-D24Z5L

DIRECTIONAL VALVEMODEL CODE: FW-02-2B2-D24Z5L/50RATED PRESSURE: P.A&B – 315 barT – 100 barNSX: NINGBO HOYEA MACHINERY MANUFACTURE CO..,LTD

Rico-Werk Vietnam

Pulse amplifier Power Boost IPA-2 (-V2) ; IPA fully controlled

stock no. 591 402-BT

Rico-Werk Vietnam

Digital I/O board (-A3) including arc quenching

stock no. 591 326-1

Rico-Werk Vietnam

Digital I/O board (replacement model 591297-2, 100 % compatible)

stock no. 591 326-1

Rico-Werk Vietnam

Pulse amplifier Power Boost IPA-2 (-V2) ; IPA fully controlled

stock no. 591 402-BT

Micro Process Controls Vietnam

Model: 100S-DS-DEC-S66-12N

Range: 0-3 Kg/cm2 ; Dial size: 100mm

EL40A600S5/28P6S6PR

Eltra Viet Nam

PKC111100300 , (Line: 100/240 VAC)

Euro Electric Viet Nam

LMS491130000 , (Line: 100-240VAC)

Euro Electric Viet Nam

LDS491130000 , (Line: 100-240VAC)

Euro Electric Viet Nam

P116/CC/VH/LRX/R/XXXXX/XXXXXX/XXXXX/
XXXXX/XXXXXX/0/X/X/X/X/X/X/X/

Eurotherm Viet Nam

 

Bot bai