zf2-480x480.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

Máy đo độ căng - ZF2 - Hans Schmidt - Stc Việt Nam

Hans Schmidt Vietnam

Art number: 0050982

Hans Schmidt Vietnam

Mode: ETB-200

Hans Schmidt Vietnam

Model: DT-311N

Hans Schmidt Vietnam

Model: J-100-A

Hans Schmidt Vietnam

Model: TEM-I

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50208M

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50213M

Hans Schmidt Vietnam

Mode: ETB-200

Hans Schmidt Vietnam

Mode: ZED-500

Hans Schmidt Vietnam

Art number: 0050982

Hans Schmidt Vietnam

Model: DT-311N

Hans Schmidt Vietnam

Model: DT-315N

Hans Schmidt Vietnam

Model: ZF2-12

Hans Schmidt Vietnam

Model: RTM-400

Hans Schmidt Vietnam

Order Code: TEM I
Consisting of basic type TEM with analog display, measuring cable 50200M, electrode holder 50204M, needle electrodes 50205M and 50207M

Hans Schmidt Vietnam

Order Code: 50213M

Hans Schmidt Vietnam

Order Code: ETPB-100
0.5-100.0 cN with LiPo accumulator

Hans Schmidt Vietnam

Model: DTMB-5000-B

Hans Schmidt Vietnam

Model: DXB-20K-L

Hans Schmidt Vietnam

Code: ZEF-50

Hans Schmidt Vietnam

Model: ZF2-100
Mechanical Tension Meter; Tension Ranges: 10 – 100 cN

Hans Schmidt Vietnam

Model: ZEF-100
Electronic Tension Meter; Tension Ranges: 0.5 - 100.0 cN

Hans Schmidt Vietnam

Model: RTM-400

Hans Schmidt Vietnam

Model: DT-311N

Hans Schmidt Vietnam

Model: DT-311N

Hans Schmidt Vietnam

Model: HP-5

Hans Schmidt Vietnam

Model: ETPX-100

Hans Schmidt Vietnam

Model: ETPX-500

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50213M

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50205M

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50210M

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50299M

Hans Schmidt Vietnam

Model: DTMB-500

Hans Schmidt Vietnam

Model: ZD2-200

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50213M

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50205M

Hans Schmidt Vietnam

Model: 50210M

 

Máy đo độ căng ZF2

Các tính năng đặc biệt

Màn hình tương tự của máy đo độ căng ZF2 cho thấy sự thay đổi và biến động căng thẳng nhanh chóng và cho phép điều chỉnh quá trình tối ưu

 

Hướng dẫn bằng dây tóc và cơ chế dịch chuyển con lăn đảm bảo việc mua lại dễ dàng vật liệu đang chạy

 

Quy mô lớn, dễ đọc (54 mm Ø)

 

Trọng lượng nhẹ

Tính năng tiêu chuẩn

Tất cả mọi thứ trong quan điểm của nhà điều hành:

- các con lăn hướng dẫn

- vật liệu đo được

- các bài đọc

 

Con lăn dẫn hướng có gắn bi, hình chữ V

 

Mỗi nhạc cụ được hiệu chỉnh riêng cho độ chính xác cao nhất

 

Nhà ở bằng nhựa có độ bền cao

 

Giấy chứng nhận tuân thủ theo thứ tự 2.1 theo DIN EN 10204 được bao gồm

 

Tùy chọn có sẵn: Giấy chứng nhận kiểm định 3.1 theo DIN EN 10204 với báo cáo hiệu chuẩn

Mô hình có sẵn

Mô hình

Phạm vi căng thẳng

Đo chiều rộng đầu *

Tài liệu hiệu chuẩn SCHMIDT **

ZF2-5

1 - 5 cN

43 mm

chủ đề: 25 tex

ZF2-10

1 - 10 cN

43 mm

chủ đề: 25 tex

ZF2-12

1 - 12 cN

43 mm

chủ đề: 25 tex

ZF2-20

2 - 20 cN

43 mm

chủ đề: 25 tex

ZF2-30

3 - 30 cN

43 mm

PA: 0,12 mm Ø

ZF2-50

5 - 50 cN

43 mm

PA: 0,12 mm Ø

ZF2-100

10 - 100 cN

43 mm

PA: 0,12 mm Ø

thong tin lien he ThienSTC