MGate 5105-MB-EIP-bo-chuyen-doi-giao-thuc-moxa-viet-nam-moxa-taiwan-song-thanh-cong-viet-nam-marketing-stcTop bai

MGate 5105-MB-EIP - Bộ chuyển đổi giao thức - Moxa Việt Nam - Song Thành Công

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Leuze Vietnam

Part no. 50113710

AMS 348i 120 Sensor

Leuze Vietnam

Part no. 50127220

AMS 348i 120 SSI Sensor

Leuze Vietnam

Part no. 50080242

HRT 96K/P-1630-800-41 Sensor

Leuze Vietnam

Part no. 50114409

HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n Sensor

Leuze Vietnam

Part no. 50112941

IHRT 46B/4.21-S12

Leuze Vietnam

Part no. 50127042

LS46C-M12 Through beam photoelectric sensor transmitter

Leuze Vietnam

Part no. 66501200

MLD500-T3 Multiple light beam safety device transmitter

Leuze Vietnam

Part no. 66533200

MLD510-R3 Multiple light beam safety device receiver

Leuze Vietnam

Part no. 66537200

MLD510-RT3 Multiple light beam safety device transmitter/receiver

Leuze Vietnam

Part no. 66500200

MLD-M003 Deflecting mirror

Leuze Vietnam

Part no. 50112155

S-M12A-ET Connector

Leuze Vietnam

Part no. 50108889

HRTL 96B M/66.01S-S12 Sensor

Leuze Vietnam

Part no. 50127021

PRK46C/4W-M12 Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Leuze Vietnam

Part no. 50127036

LE46C/2N-M12 Through beam photoelectric sensor receiver

Leuze Vietnam

Part no. 50127033

LE46C/4P-M12 Through beam photoelectric sensor receiver

E-T-A Vietnam

Model: ESX10-TB-101-DC24V-10A

E-T-A Electronic Circuit Breaker ; MOQ 4pcs

E-T-A Vietnam

Model: ESX10-TB-101-DC24V-12A

E-T-A Electronic Circuit Breaker ; MOQ 4pcs

E-T-A Vietnam

Model: ESX10-TB-101-DC24V-16A

E-T-A Electronic Circuit Breaker ; MOQ 4pcs

E-T-A Vietnam

Model: ESX10-TB-101-DC24V-1A

E-T-A Electronic Circuit Breaker ; MOQ 4pcs

E-T-A Vietnam

Model: ESX10-TB-101-DC24V-2A

E-T-A Electronic Circuit Breaker ; MOQ 4pcs

E-T-A Vietnam

Model: ESX10-TB-101-DC24V-4A

E-T-A Electronic Circuit Breaker ; MOQ 4pcs

E-T-A Vietnam

Model: ESX10-TB-101-DC24V-6A

E-T-A Electronic Circuit Breaker ; MOQ 4pcs

E-T-A Vietnam

Model: ESX10-TB-101-DC24V-8A

E-T-A Electronic Circuit Breaker ; MOQ 4pcs

E-T-A Vietnam

Model: AD-TX-EM01

E-T-A Supply Module ; MOQ 10pcs

E-T-A Vietnam

Model: ESS31-TC-001-DC24V-4A

E-T-A Electronic Circuit Breaker ; MOQ 4pcs

 

 

Bot bai