MLC300T30-225 - 68090302 - Safety-light-curtain-transmitter-cam-bien-an-toan-leuze-viet-nam-leuze-electric-viet-nam-leuze-germany-leuze-electric-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namTop bai

 

MLC300T30-225 - 68090302 - Cảm biến quang điện an toàn - Leuze Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Safety light curtain transmitter

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

PC-5A1

Pora Viet Nam

PCD-33A

Shinko Viet Nam

PCN-4F40

Toyogiken Viet Nam

PCR2000WE

KIKUSUI Viet Nam

PCV-02

Taiyo Electric Viet Nam

PD250HB160

Sanrex Viet Nam

PD6200-6R5

Precision Digital  Viet Nam

PDE 4.003.8361E

Montwill Viet Nam

PE1-C20NB 24VDC

Fuji Electric Viet Nam

PE1-C20NB 24VDC

Fuji Electric Viet Nam

PEF-L200AG

Sanki Viet Nam

Pelican 1400

Pelican Viet Nam

PETPLUS/230V

Ametek Viet Nam

PEX1

Definox Viet Nam

PF-LBP-L2Q-3

POUNDFUL Viet Nam

PGC-0510

Imada/Hans-Schmidt Viet Nam

PK250HB160

Sanrex Viet Nam

PK-530S

POKAI Viet Nam

PK7524

IFM Viet Nam

PKZM01-6.3 (278483)

Moeller Viet Nam

PKZM0-6.3 (072738)

Moeller Viet Nam

PL-05P

Fotek Viet Nam

PLUSMEAA1A3

Newson Gale  Viet Nam

PM500FE-17-590-D-024-JD

ITOHDENKI Viet Nam

PM82-0110-33

Noeding Viet Nam

F-200CV/F-210CV

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-201CV/F-211CV

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-201AV/F-211AV

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-202AV/F-212AV

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

F-203AV/F-213AV

Bronkhorst High Tech Vietnam, Bronkhorst Vietnam, Bronkhorst High Tech STC VietNam,  STC VietNam

NMEA 2000 tools

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

USB tools

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67316-U-D1 -Analyzer/Sniffer CAN (USB version, Device Table) 

ADFweb , ADFweb VIETNAM

232 Adapters

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67290 - CAM / 232 - Converter

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67011 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus)

ADFweb , ADFweb VIETNAM

|_ HD67511 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67511--> Slaves Modbus)

ADFweb , ADFweb VIETNAM

 

 

Bot bai