MMT330-8W0F145QCAL100A02DMBAA1-may-do-nhiet-do-va-do-am-trong-dau-bien-ap-vaisala-viet-nam-song-thanh-cong-Oil-Moisture-And-Temperature-TransmitterTop bai

MMT330-8W0F145QCAL100A02DMBAA1 - Máy đo nhiệt độ và độ ẩm trong dầu biến áp - Vaisala Việt Nam - Song Thành Công - Oil Moisture And Temperature Transmitter

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
MD-124Y MOXA Viet Nam
MD-124Z MOXA Viet Nam
DA-720-C5-DPP MOXA Viet Nam
DA-720-C5-LX-DPP MOXA Viet Nam
DA-720-C7-DPP MOXA Viet Nam
DA-720-C7-LX-DPP MOXA Viet Nam
V2426A-C2 MOXA Viet Nam
V2426A-C2-T MOXA Viet Nam
V2426A-C2-CT-T MOXA Viet Nam
V2426A-C7 MOXA Viet Nam
V2426A-C7-T MOXA Viet Nam
V2426A-C7-CT-T MOXA Viet Nam
V2426A-C2-W7E MOXA Viet Nam
V2426A-C2-T-W7E MOXA Viet Nam
V2426A-C7-T-W7E MOXA Viet Nam
L101HDC024BX/Y-UL E2S Viet Nam
L101HDC048BX/Y E2S Viet Nam
L101HDC048BX/Y-UL E2S Viet Nam
AL100XAC024X/Y E2S Viet Nam
AL100XAC115X/Y E2S Viet Nam
AL100XAC115X/Y-UL E2S Viet Nam
AL100XAC230X/Y E2S Viet Nam
AL100XAC230X/Y-UL E2S Viet Nam
AL100XDC012X/Y E2S Viet Nam
AL100XDC012X/Y-UL E2S Viet Nam
AL100XDC012R/R-UL E2S Viet Nam
AL100XDC024X/Y E2S Viet Nam
AL100XDC024X/Y-UL E2S Viet Nam
AL100XDC048X/Y E2S Viet Nam
AL100XDC048X/Y-UL E2S Viet Nam
13629 (21V, 150W) Philips Viet Nam
psen 1.1-20 , 514120 , V1.0 Pilz Viet Nam
FR553-EOK70V9 Pizzato Viet Nam
GP-FX (5M) FX1N/2N/1S/0S Proface Viet Nam
IKU 015.05G ( Art Nr: 21920/ 20-260VAC/DC) Proxitron Viet Nam
IKU 015.23GS4SA1 ( Art Nr: 2192V) Proxitron Viet Nam
RAYCI1AM, S/N : 206Z0211 12-24VDC Raytek (Fluke) Viet Nam
MM-80 Regva ( Dwyer) Viet Nam
CSMZ-08BA1ANM3 ( Ser no: 07080028N) Rockwell Viet Nam
TRS60 , A/N: 15 TRS 060 Rubasmen Viet Nam
SNS-C106X ( S77262, Range: 50cmHg-6kgf/cm2; 20inHg-85Ib/in2) Saginomiya Viet Nam
LA.1.0,75.1.O.M8.A Saip Viet Nam
22HP-10 50k-OHMJ 0.25 1208 SAKAE Viet Nam
46HD-10 2K-0HMH SAKAE Viet Nam

 

Bot bai