MTSH100C528VLM02-NSCF-cam-bien-tu-givi-misure-viet-nam-givi-misure-italy-song-thanh-cong-dai-dien-Magnetic-SensorTop bai

MTSH100C528VLM02/NSCF - Cảm biến từ - Givi Misure Việt Nam - Song Thành Công đại diện - Magnetic Sensor

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Gessmann Vietnam

Type: BV3P-03Z-02Z

Multi-axis controller "GESSMANN"

Multi-axis controller V3 ; With horn handle

direction 1-2 spring return 4-0-4

6 contacts 4A 350VAC control

Direction 3-4 spring return 2-0-2

4 contacts 4A 350VAC control

1 emergency stop

Housing B 200 IP54 dimensions 1/150/151

Towa Seiden Vietnam

Model: HL-400H (L – 135mm)

Rotary paddle type level switch; Power Supply: AC100/110V or AC200/220V ; Paddle Size: W-35x80mm

Contact Output: 1C SPDT (250V 5A); Temperature: MAX100°C

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL50150SA

1/2 X 1 1/2 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

ModeL: NPL50200SA

1/2 X 2 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL50250SA

1/2 X 2 1/2 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL50300SA

1/2 X 3 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL50400SA

1/2 X 4 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL50500SA

1/2 X 5 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL50600SA

1/2 X 6 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL50800SA

1/2 X 8 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL501000SA

1/2 X 10 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL75200SA

3/4 X 2 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL75250SA

3/4 X 2 1/2 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL75300SA

3/4 X 3 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL75400SA

3/4 X 4 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL75500SA

3/4 X 5 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL75600SA

3/4 X 6 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL75800SA

3/4 X 8 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL751200SA

3/4 X 12 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL100200SA

1 X 2 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL100250SA

1 X 2 1/2 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: NPL100300SA

1 X 3 CONDUIT NIPPLE ALUMINUM

Crouse-Hinds Vietnam

Model: UNF215SA

Cooper Crouse Cooper UNF215SA 3/4'' to 1/2'' NPT AL

Nanhua Vietnam

Part No.: 1000122-006

LED Work Light Code LW22 ; Note: Standard type

Nanhua Vietnam

Part No.: 1000122-012

LED Work Light Code LW22 ; Note: Standard type

 

 

 

Bot bai