OX-1-cam-bien-oxy-GE-sensing-viet-nam-song-thanh-cong-PPM-O2-sensorTop bai

OX-1 – Cảm biến Oxy – GE Sensing Việt Nam – Song Thành Công – PPM O2 Sensor

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

AWK-3191-US

MOXA Viet Nam

AWK-3191-US-T

MOXA Viet Nam

AWK-6232-M12-US-T

MOXA Viet Nam

AWK-6232-M12-EU-T

MOXA Viet Nam

AWK-6232-M12-JP-T

MOXA Viet Nam

AWK-5232-US

MOXA Viet Nam

AWK-5232-US-T

MOXA Viet Nam

AWK-5232-EU

MOXA Viet Nam

AWK-5232-EU-T

MOXA Viet Nam

AWK-5232-JP

MOXA Viet Nam

AWK-5232-JP-T

MOXA Viet Nam

AWK-5232-M12-RCC-US-CT

MOXA Viet Nam

AWK-5232-M12-RCC-EU-CT

MOXA Viet Nam

AWK-5232-M12-RCC-US-CT-T

MOXA Viet Nam

AWK-5232-M12-RCC-EU-CT-T

MOXA Viet Nam

E2XB05DC024ESVX/Y

E2S Viet Nam

E2XB05DC048ESVX/Y

E2S Viet Nam

E2XB10AC115ESVX/Y

E2S Viet Nam

E2XB10AC230ESVX/Y

E2S Viet Nam

E2XB10DC024ESVX/Y

E2S Viet Nam

E2XB10DC048ESVX/Y

E2S Viet Nam

E2XS112FAC115ESVX

E2S Viet Nam

E2XS112FAC230ESVX

E2S Viet Nam

E2XS112FDC024ESVX

E2S Viet Nam

E2XS112FDC048ESVX

E2S Viet Nam

E2XS121FAC115ESVX

E2S Viet Nam

E2XS121FAC230ESVX

E2S Viet Nam

E2XS121FDC024ESVX

E2S Viet Nam

E2XS121FDC048ESVX

E2S Viet Nam

E2XL15FR008ESVX

E2S Viet Nam

WIKA Vietnam

Model: 233

Pressure Gauge

PILZ Vietnam

774133

Description:  PNOZ e1.1p 24VDC 2so

PILZ Vietnam

777949

Description:  PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

ABB Vietnam

Model Number: TSP121.Y0.S2.A3.S06.A1.U5.N5.S1.P3.B2.B2.Y1.1.M5.

Temperature sensors

Aventics Vietnam

Order No.: R404064297

Pneumatic Cylinder

Aventics Vietnam

Order No.: R404064297

Pneumatic Cylinder; RODLESS CYLINDER

FISCHER Mess Vietnam

DS1102VDYYBKYY00D0544

Differential Pressure Switch ; Measuring range 0 … 1 bar

LGM Products Vietnam

P/N: RFD-3000X

Internal code: DFRFD300X

LGM Products Vietnam

P/N: BK-01

Internal code: DFKBK0101

Bot bai