PCU-SL10000-may-lam-lanh-bang-khong-khi-thiet-bo-lam-lanh-sieu-toc-hyper-chiller-unit-air-cooled-chiller-apiste-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namTop bai

PCU-SL10000 - Máy làm lạnh bằng không khí - Thiết bị làm lạnh siêu tốc - Apiste Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Hyper chiller unit - Air cooled chiller

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

ENC-AR422L-CU

APISTE Viet Nam

ENC-AR620L-CU

APISTE Viet Nam

ENC-AR1120L-CU

APISTE Viet Nam

ENC-AR1652L-CU

APISTE Viet Nam

ENC-AR2200L-CU

APISTE Viet Nam

GSEE Viet nam

Model: JB8M12-4P-J

Breakout Module

GSEE Viet nam

Model: JB4M12-4P-J

Breakout Module

GSEE Viet nam

Model: EK4/EZ4-1M/P00/GY

Pre-moulding connector

GSEE Viet nam

Model: EK4/EZ4-2M/P00/GY

Pre-moulding connector

Suntronix Viet nam

Model: SJ1225HA2

FAN

 

Hyundai Clutch Viet nam

Model: HMCF-1800

Electric Clutch

Riken Keiki Viet nam

Model: GD D58-DC (GD D58・DC)

Combustible Gas Detector Head ; Type GP

Riken Keiki Viet nam

Model: GD-A80 (without cover)

Gas detector head

Riken Keiki Viet nam

Model: HW-6211

Gas Sensor

Riken Keiki Viet nam

Model: RP-60

Pump

Riken Keiki Viet nam

Model: FL-5

Monitor

SICK Viet nam

Code: 1028081             

WTB4-3P1362    DE Miniature photoelectric sensors

Turck Viet nam

Model: Bi15-CP40-VP4X2

Turck Viet nam

Model: Ni50-CP80-VP4X2

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 700-000200

Pulse disc 255 NYLON 16 MAG 4.00x.25x.196 STD

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 810-000005

Mounting bracket EZ-SCP BRACKET ASSEMBLY W/ 255EZ

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 810-000050

MM-2.00 Mounting Magnet (must use EZ-SCP Bracket Assembly)

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 725-005300

Standard Disc Guard

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 725-005600

EZ-SCP Disc Guard

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 700-000200

Pulse disc 255 NYLON 16 MAG 4.00x.25x.196 STD

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 810-000005

Mounting bracket EZ-SCP BRACKET ASSEMBLY W/ 255EZ

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 810-000050

MM-2.00 Mounting Magnet (must use EZ-SCP Bracket Assembly)

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 725-005300

Standard Disc Guard

Electro-Sensors Vietnam

Part No.: 725-005600

EZ-SCP Disc Guard

 

 

Bot bai