PRK46C-4W-M12-part-no-50127021-cam-bien-quang-leuze-electronic-viet-nam-song-thanh-congTop bai

PRK46C/4W-M12 – Part no: 50127021 – Cảm biến quang – Leuze Electronic Việt Nam – Song Thành Công

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

MXview Trial Version

MOXA Viet Nam

MXview Upgrade-50

MOXA Viet Nam

MXview-100

MOXA Viet Nam

MXview-1000

MOXA Viet Nam

MXview-250

MOXA Viet Nam

MXview-50

MOXA Viet Nam

MXview-500

MOXA Viet Nam

MXview-2000

MOXA Viet Nam

EDS-SNMP OPC Server Pro

MOXA Viet Nam

IMC-21GA

MOXA Viet Nam

BB261225E

E2S Viet Nam

BB2613015E

E2S Viet Nam

BB2613025E

E2S Viet Nam

BB2623515E

E2S Viet Nam

BB2623525E

E2S Viet Nam

BB263015E

E2S Viet Nam

BB263025E

E2S Viet Nam

BB264815E

E2S Viet Nam

BB264825E

E2S Viet Nam

BG351240E

E2S Viet Nam

Micromatic Vietnam

P/N: 26-50-0120

Micromatic Actuator; Model: MPJ-34-2V-SE-SS-E/B SAE Ports

PILZ Vietnam

Code: 787056

Description:  PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o

Unitronics Vietnam

Code: V120-22-T38

V120-22 OPLC,22/16 IO

Unitronics Vietnam

Code: V1040-T20B

V1040 COLOR OPLC,10.4″ ,TOUCH

Unitronics Vietnam

Code:  V200-18-E4XB

IO MODULE,18/17IN/TOUT,4UN/AN,IS

Dwyer Vietnam

PG-7200-804-P1

Pressure Switch

FOLOLO Vietnam

Model: HFT-W-WU1TG250

Cảm Biến Lưu Lượng

Pilz Vietnam

Code: 570640

Description:  PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch safety relay

Pilz Vietnam

Code: 541060

Description:  PSEN cs3.1p   1switch safety relay

Leuze Vietnam

MLD510-RT2

Rugged and cost optimized Type 4 safety 2beam light grid transceiver. 24VDC 2x PNP OSSD safety outputs. M12 5pin connection.

 Leuze Vietnam

MLD-M002

MLD series passive mirror for MLD safety 2-beam transceivers. 0.5-8 meter range. IP67. Bracket kits ordered separately

Leuze Vietnam

MSI-m/R

Safety Relay Type 4. 2 N/O + 1 NC contacts Muting control PC diagnostics interface

 

Bot bai