R900943804-4WREE10V1-50-2X-G24K31-A1V-Van-dieu-khien-huong-thuy-luc-theo-ty-le-Rexroth-viet-nam-rexroth-germany-song-thanh-cong-viet-nam-HYDRAULIC-PROPORTIONAL-DIRECTIONAL-CONTROL-VALVETop bai

R900943804 - 4WREE10V1-50-2X/G24K31/A1V - Van điều khiển hướng thủy lực theo tỷ lệ - Rexroth Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - HYDRAULIC PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

TURCK Vietnam

Model: IM21-14-CDTRi

Rotation speed monitor

Nexon Vietnam

Model: FCR08/PG14MSM035

Switch lưu lượng ; Range: 3…300cm/s ; Output: PNP

Power supply: 24+_10%Vdc ; 1:+3-4:S1 ; S#: B2G092635-02

 

Chenzhu Vietnam

Model: CZ3035

Module

Wachendorff Vietnam

Model: WDGI 58B-10-10000-ABN-F24-S5

Encoder

Rexroth/Aventics Vietnam

MNR: R928036318

WE-1SP-EN175301-803 Pressure Switch

OMRON  Viet Nam

G3PA-260BL-VD

Rờ le bán dẫn

OMAL Vietnam

Model: DANO360411S

Actuator F07/F10

Phoenix Contact Vietnam

Code: 2866763

QUINT-PS/1AC/24DC/10

Phoenix Contact Vietnam

Code: 2961192

REL-MR- 24DC/21-21 ; MOQ = Packing unit = 10 pcs

Phoenix Contact Vietnam

Code: 2967015

PLC-BSC- 24DC/21-21 ; MOQ = Packing unit = 10 pcs

Vert-X 27E2 736 111 410

Contelec Viet Nam

VESX45 with cable 5mets

Newson Gale  Viet Nam

VFA-21-BV. Range .06-0.5 LPM air

Dwyer Viet Nam

viledon p15/500s

Freudenberg Viet Nam

VM2-FWR-XXACV

Conch Viet Nam

Vortex-dV

MECMESIN Viet Nam

VP5 12AI 2U

Watlow Viet Nam

VP512A12U-M0000

Watlow Viet Nam

VPKC-F30-A4-1

KCL Viet Nam

VSF100-24

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF150-24

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF15-DD

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF220-12

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF220-13.8

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF220-15

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF220-24

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF30-12

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF50-24

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF75-15

FINE SUNTRONIX Viet Nam

VSF75-24

FINE SUNTRONIX Viet Nam

 

 

Bot bai