SDS-3008-Managed-Switch-bo-chuyen-mach-cong-nghiep-Moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-loai-quan-ly-cam-va-chay-Unmanaged-Ethernet-switch-with-5 10100BaseTX-ports-10-to-60-C-operating-temperaturethong tin lien he ThienSTC 2

SDS-3008 - Managed Switch - Bộ chuyển mạch công nghiệp - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

250V/240A/2400W

PNCYS Viet Nam

500V/60A/2400W

PNCYS Viet Nam

500V/120A/2400W

PNCYS Viet Nam

80V/500A/5KW

PNCYS Viet Nam

80V/1000A/5KW

PNCYS Viet Nam

250V/250A/5KW

PNCYS Viet Nam

250V/500A/5KW

PNCYS Viet Nam

500V/120A/5KW

PNCYS Viet Nam

500V/250A/5KW

PNCYS Viet Nam

PSL-300Z

PNCYS Viet Nam

PRB-YN

Pora Viet Nam

PRB-WI2

Pora Viet Nam

PRB-HI 1

Pora Viet Nam

PRB-Y4

Pora Viet Nam

PRB-Y3.4.5

Pora Viet Nam

PRB-YS 4.5

Pora Viet Nam

PRB-YF3.4.5

Pora Viet Nam

PRB-W3.4.5

Pora Viet Nam

PRC-HA1

Pora Viet Nam

PRC-A

Pora Viet Nam

PRC-AN

Pora Viet Nam

PRC-A4

Pora Viet Nam

PRC-A.3.4.5

Pora Viet Nam

PRC-W4

Pora Viet Nam

PRC-C4

Pora Viet Nam

PNRB-150-750

Pora Viet Nam

PRHL-2HP-10HP

Pora Viet Nam

PRCC-08K-50K

Pora Viet Nam

PRDH-050-400

Pora Viet Nam

PR-PSA-03

Pora Viet Nam

PR-PSA-03-I

Pora Viet Nam

PR-HT-803

Pora Viet Nam

PRPS-700L-1500L

Pora Viet Nam

PRPS-02

Pora Viet Nam

PRPS-02-I

Pora Viet Nam

PR-SAP-2200-25

Pora Viet Nam

PR-APA-01-7-16

Pora Viet Nam

PR-PMI

Pora Viet Nam

PR-SMI

Pora Viet Nam

PR-AW 

Pora Viet Nam

PMTC-805A

Pora Viet Nam

PRE-SW

Pora Viet Nam

PR-OPS

Pora Viet Nam

PR-PMI

Pora Viet Nam

PRE-SWL

Pora Viet Nam

PR-AW780/1080Ls

Pora Viet Nam

PR-SMI

Pora Viet Nam

PR-OPS2

Pora Viet Nam

PR-SM type

Pora Viet Nam

PR-AW

Pora Viet Nam

PR-LSC-21

Pora Viet Nam

PR-OPD

Pora Viet Nam

PR-E50W

Pora Viet Nam

PR-DU50W

Pora Viet Nam

 

thong tin lien he ThienSTC