SI1010L-XE - SI-1010-L-XE-bo-chuyen-doi-tin-hieu-Andritz-viet-nam-song-thanh-cong-Signal-isolatorTop bai

 

SI1010L-XE - SI-1010-L-XE - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Andritz Việt Nam - Song Thành Công - Signal isolator

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
UC-8430-T-LX MOXA Viet Nam
UC-8416-LX MOXA Viet Nam
UC-8416-T-LX MOXA Viet Nam
UC-8416-CE MOXA Viet Nam
UC-8416-T-CE MOXA Viet Nam
IA261-I-CE MOXA Viet Nam
IA261-I-LX MOXA Viet Nam
IA261-I-T-CE MOXA Viet Nam
IA261-I-T-LX MOXA Viet Nam
IA262-I-CE MOXA Viet Nam
IA262-I-LX MOXA Viet Nam
IA262-I-T-CE MOXA Viet Nam
IA262-I-T-LX MOXA Viet Nam
IA260-CE MOXA Viet Nam
IA260-LX MOXA Viet Nam
SONF1DC24A[X] E2S Viet Nam
SONF1DC24A[X]-H E2S Viet Nam
SONF1DC24M[X] E2S Viet Nam
SONF1DC24M[X]-H E2S Viet Nam
SON2AC115[X] E2S Viet Nam
SON2AC230[X] E2S Viet Nam
SON2AC24[X] E2S Viet Nam
SON2DC12[X] E2S Viet Nam
SON2DC24[X] E2S Viet Nam
SON2DC24M[X] E2S Viet Nam
4300401 DOUILLE D PASSAGE DE C. B30/40 ; Bentone Viet Nam
5620401 RACCORD KR1/8*UNF7/16 ; Bentone Viet Nam
5620402 RACCORD KR 1/4XUNF 7/16 ; Bentone Viet Nam
5620502 RACCORD KR 1/4X1/4(ELEC.VANNE); Bentone Viet Nam
11007902 ECROU D'ACCOUPLEMENT 14 ; Bentone Viet Nam
11012003 POMPE J6C-CC10005P ; Bentone Viet Nam
11019707 POMPE DANF RSA28 070L-5372 ; Bentone Viet Nam
11019711 POMPE D RSA40 070L-3232 ; Bentone Viet Nam
11019717 POMPE DANF RSA40 070L3244 ; Bentone Viet Nam
Lumel Vietnam Code: P30H 1211100E1
Progr. trans ducer of d.c. circuits
IMO Vietnam Model: BX80S/10-1A
Photo-Electric Area Sensor Through-Beam Emitter
IMO Vietnam Model: BX80A/1P-1A
Photo-Electric Area Sensor Through-Beam
UE-United Electric Vietnam Model: H100-706
Pressure Switch
XIYIOU (XYO) Vietnam XHK2-300mm-A42T2H
Sensor
Balluff Vietnam BTL0W5H
BTL6-A500-M1016-PF-S115 Magnetostrictive Sensors

 

 

Bot bai