SONF1DC24MR-coi-bao-dong-e2s-viet-nam-e2s-uk-song-thanh-cong-viet-namTop bai

SONF1DC24MR - Còi báo động - E2S Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Alarm Horn Sounder

 

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Matsui Vietnam

Replaced by: MC5-G1-25L95

Mold Temperature Controller ; Power: 380V, 3P, 50Hz

Medium: Water ; Operating Temp: Up to 95℃ ; Heater: 4kW

Max. Flow Rate: 25L/min

Includes:

Earth Leakage Breaker ; 2-way Manifold ; Alarm buzzer

Matsui Vietnam

Replaced by: MC5-G1-55L95

Mold Temperature Controller ; Power: 380V, 3P, 50Hz

Medium: Water ; Operating Temp: Up to 95℃ ; Heater: 6kW

Max. Flow Rate: 55L/min

Includes:

Earth Leakage Breaker; 4-way Manifold; Alarm buzzer

Matsui Vietnam

Replaced by: MC5-G1-88L95

Mold Temperature Controller ; Power: 380V, 3P, 50Hz

Medium: Water ; Operating Temp: Up to 95℃ ; Heater: 9kW

Max. Flow Rate: 88L/min

Includes:

Earth Leakage Breaker; 6-way Manifold; Alarm buzzer

Matsui Vietnam

Replaced by: MC5-G1-200L95

Mold Temperature Controller ; Power: 380V, 3P, 50Hz

Medium: Water; Operating Temp: Up to 95℃ ; Heater: 12kW

Max. Flow Rate: 200L/min

Includes:

Earth Leakage Breaker; 6-way Manifold; Alarm buzzer

Rexroth Vietnam

MNR: R900943804

4WREE10V1-50-2X/G24K31/A1V

Eletta Vietnam

151212250

S25 FA250 IP65 DR

 

 

Bot bai