VS-5FXG-1-bo-dieu-khien-dong-co-nsd-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien-o-viet-nam-varicamTop bai

VS-5FXG-1 – Bộ điều khiển động cơ – NSD Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Varicam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

GNExB2X21AC230BS2A1R/C

E2S Viet Nam

GNEXB2LD2DC024AB1A1R/R

E2S Viet Nam

STExCP8PTDASPL6A1R

Latching push button with tool reset

E2S Viet Nam

STExCP8PBSASPN6A1R

Push Button

E2S Viet Nam

SONFL1XDC024R/C-UL

Alarm Horn & Xenon Strobe Beacon

E2S Viet Nam

IS-CP4A-BG-ST-NF-NL-RD

Break Glass Call Point

E2S Viet Nam

IS-CP4A-BG-ST-LF-NL-RD

Break Glass Call Point

E2S Viet Nam

GNExB1X05DC024AS4A1R/R

Xenon Strobe Beacon

E2S Viet Nam

GNExB1X05DC024AB1A1R/R

Xenon Strobe Beacon

E2S Viet Nam

D1Xs1RDC024AB1A1R

Radial Alarm Horn Sounder

E2S Viet Nam

BExS110DFDC024AS4A1R

Latching push button with tool reset

E2S Viet Nam

BEXCP3APBSTNLRD

Push Button Call Point

E2S Viet Nam

ICS-G7526A-4GTXSFP-2XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7526A-8GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7526A-20GSFP-4GTXSFP-2XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7528A-4GTXSFP-4XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7528A-8GSFP-4GTXSFP-4XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

ICS-G7528A-20GSFP-4GTXSFP-4XG-HV-HV

MOXA Viet Nam

IKS-G6524A-4GTXSFP-HV-HV

MOXA Viet Nam

IKS-G6524A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV

MOXA Viet Nam

IKS-G6524A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV

MOXA Viet Nam

IKS-G6524A-4GTXSFP-HV-HV-T

MOXA Viet Nam

IKS-G6524A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T

MOXA Viet Nam

IKS-G6524A-20GSFP-4GTXSFP-HV-HV-T

MOXA Viet Nam

MTS Sensor Vietnam

LHMD1YYM1400S2B2100

MTS Sensor Vietnam

RHM0050MRG01A01

MTS Sensor Vietnam

ERM0350MD601A0

MTS Sensor Vietnam

RHM0100MF031V01

MTS Sensor Vietnam

RHM0110MP031S1B1100

TTHRSA24C2

Greystone Viet Nam

TTHRSA24D2

Greystone Viet Nam

TTHRSD24A2

Greystone Viet Nam

TTHRSD24B2

Greystone Viet Nam

 

Bot bai