Defender 510 & 520

Hiệu chuẩn chính xác và độ tin cậy cao

Dùng trong các máy bơm để hiệu chuẩn nhanh mẫu khí.

Được hỗ trợ bởi công nghệ đã được kiểm nghiệm Drycal nhanh chóng cùng với 1% khả năng đọc dữ liệu hiệu chuẩn từ mẫu khí thử của máy bơm. Dòng Defender 510 và Defender 520 đã cho bạn một sự linh hoạt thiết yếu giúp bạn thực hiện dễ dàng hơn trong công việc. Dòng Defender hiện tại đã nắm được tất cả.

Phòng thí nghiệm Mesa là một cơ sở hoàn toàn được công nhận tiêu chuẩn ISO-17025 với phạm vi lưu lượng khí đã được kiểm nghiệm  bằng NVLAP của NIST là 0,08%.

Được sử dụng cho các loại khí không ăn mòn, không ngưng tụ, chống cháy và độ ẩm ít hơn 70%

2 kiểu dáng, 3 tỷ lệ lưu lượng có thể tùy ý lựa chọn

Defender 510: Tiêu chuẩn thể tích lưu lượng sơ cấp

 • Phạm vi lưu lượng:
  • Thấp: 5-500ccm
  • Trung bình: 50-5.000ccm
  • Cao: 300-30.000ccm
 • Cùng với những sự lựa chọn đọc dữ liệu đơn, liên tục hay đột ngột
 • Độ chính xác thể tích được đọc là 1%.
 • Chỉ số lưu lượng thể tích - mL / phút, L / phút, cc / phút, cf / phút
 • Cổng dữ liệu: Nối tiếp (RS-232)
 • 1/4” gai nhựa nén phụ kiện

Defender 520: Tiêu chuẩn thể tích lưu lượng nâng cao

 • Phạm vi lưu lượng:
  • Thấp: 5-500ccm
  • Trung bình: 50-5.000ccm
  • Cao: 300-30.000ccm
 • Cùng với những sự lựa chọn đọc dữ liệu đơn, liên tục hay đột ngột
 • Độ chính xác thể tích được đọc là 1%.
 • Cảm biến nhiệt độ và áp suất trong lưu lượng dòng chảy
 • Đo nhiệt độ: C °, F °
 • Chỉ số áp suất: mmHg, PSI, kPa
 • Chỉ số lưu lượng thể tích - mL / phút, L / phút, cc / phút, cf / phút
 • Cổng dữ liệu: Nối tiếp (RS-232)
 • 1/4” gai nhựa nén phụ kiện

Defender và Competition

Tiến sĩ George Mattingly - chuyên gia NIST nổi tiếng trên thế giới về đo lường dòng chảy kiểm tra tính chính xác nêu của Defender chống lại Competition. Xem cách Defender đã làm những gì trong báo cáo sau đây: Tổng số Độ chính xác đăng